chair

Hej världen

Från Pedagogiska magasinet 2010-05-07 00:00
Eva Jacobsons arbetsmetod är inte direkt gestaltande och hennes verk färgas tydligt av de ord och tankar hon arbetar med.
Eva Jacobson arbetar med måleri och skulptur, men hennes verk åtföljs nästan alltid av texter och ord i någon form. Det finns en likhet i sättet hon använder de olika uttrycken: bokstäver och figurer formar sig till bilder av tillstånd snarare än till urskiljbara situationer. Ja, man kan kalla det en känslans anatomi, bilder av hur det känns. En trebent tung kropp, en ornamentalt smyckad bubbla som kommer ut från en mun, en andedräkt som blir en mössa på någons huvud.

Vi träffas i konstnärens ateljé i en gammal skolbyggnad inklämd mellan E4:an och Årstabergs industriområde i Stockholm. Jag fastnar direkt vid ett ord skrivet med penna på väggen: ”De affekterade”. Ordet ”affekt” dyker allt oftare upp i diskussionen om konst och kultur i dag, som ett intresse för hur de känslotillstånd som produceras i våra kroppar inte bara är en privat angelägenhet, utan i högsta grad knutna till en samhällelig situation.